Reglament

Art 1. Organització de la carrera. La Cursa de Muntanya d’Olocau està organitzada per l’Ajuntament d’Olocau, i el CEMO – Club d’Esports de Muntanya i Escalada d’Olocau, col·laborant els clubs d’atletisme Avapacecorre, els Ajuntaments de Gàtova i Marines.
Art 2. Descripció. La Cursa de Muntanya d’Olocau constarà de 3 especialitats:
 1. TRAIL. Carrera per muntanya de 32 km. i 1610D+ de desnivell positiu. Hi haurà un premi intern dins de la mateixa en l’ascensió vertical.
Eixida: a les 8 h. Temps de pas: S’estableix una barrera horària en el km 11,5, punt de avituallamient, de 2:30 h. A partir d’aquest temps la cua de la carrera o corredor granera anirà desmuntant el balizaje de la carrera. Amb l’especial invitació a abandonar la mateixa a aquells que no complisquen amb els temps. El temps màxim per a acabar la prova és de 6 h. Tipus terreny:
 • 81 % de senda.
 • 13,8 % de pista.
 • 5,2 % de casc urbà / passeig per als vianants / camí pavimentat.
Eixida i meta: L’eixida i meta de la carrera se situaran en la plaça de l’Ajuntament d’Olocau.
 1. SPRINT TRAIL.Carrera per muntanya d’11,5 km. de distància i 406 D+.
Eixida: a les 9:15 h. Temps de pas: El temps màxim per a acabar la prova és de 3 h. Tipus terreny:
 • 38 % de senda.
 • 55 % de pista.
 • 7 % de casc urbà / passeig per als vianants / camí pavimentat.
Eixida i meta: L’eixida i meta de la carrera se situaran en la plaça de l’Ajuntament d’Olocau.
 1. KIDS RUNMOUNTAIN. Carrera de 6 km per a xiquets/as de 12 a 15 anys.Establint dos categorias.De 12 a 13 anys i de 14 a 15 anys. Tots han de complir els anys de la seua categoria en el 2018.
L’eixida: a les 9 h. Eixida i meta: L’eixida i meta de la carrera se situaran en la plaça de l’Ajuntament d’Olocau.
Art 3. Categories. Es distingiran les categories segons el que es disposa en el reglament de la FEMECV:
 • De 18 a 39 anys: absoluta masculí i femení.
 • 40 a 49 anys: veterà masculí i femení.
 • +50 anys: master masculí i femení.
Hi haurà una categoria especial per als participants que córreguen en manera minimalista.
Art 4. Premis i categories. Premis. Els premis no seran acumulables excepte el del KM vertical, que si ho serà. En cas de coincidència serà prioritària la classificació en la categoria absoluta. Es lliurarà premi a les 3 primeres posicions en les següents categories (excepte excepcions): TRAIL 32 KM.
 • Masculina / Femenina (categoria oberta)
 • VETERANS A. Masculina / Femenina (40 anys – 49 anys, complits en 2018, nascuts entre 1968-1977 inclusivament)
 • VETERANS B. Masculina / Femenina (50 anys d’ara endavant, complits en 2018, nascuts abans de 1967 inclusivament)
 • Masculina / Femenina. (Premi que només s’atorgarà al primer en categoria masculina i femenina, NO a les 3 primeres posicions sempre que hi haja inscrits, com a mínim, 3 participants de la categoria abans del 21 de setembre).
 • Masculina / Femenina. Premi local sent requisit principal residir a Olocau.*(Premi que s’atorgarà sempre que hi haja inscrits, com a mínim, 3 participants de la categoria abans del 23 de setembre. El corredor local haurà de marcar la casella al formulary d’inscripció que ho indica i, de no ser empadronat en el municipi, quedarà a criteri de l’organització considerar-ho com a tal o no. Es publicarà un llistat la setmana anterior a l’esdeveniment, deixant tres dies per a resoldre possibles al·legacions).
 • KM VERTICAL. Masculina / Femenina. Millor temps d’escalada entre el km 21-23 del TRAIL. (Premi que només s’atorgarà al primer en categoria masculina i femenina, NO a les 3 primeres posicions).
Sprint trail 11 KM.
 • Masculina / Femenina (categoria oberta)
 • VETERANS A. Masculina / Femenina (40 anys – 49 anys, complits en 2018, nascuts entre 1968-1977 inclusivament)
 • VETERANS B. Masculina / Femenina (50 anys d’ara endavant, complits en 2018, nascuts abans de 1967 inclusivament)
 • Masculina / Femenina. (Premi que només s’atorgarà al primer en categoria masculina i femenina, NO a les 3 primeres posicions, sempre que hi haja inscrits, com a mínim, 3 participants de la categoria abans del 21 de setembre).
 • Masculina / Femenina. Premi local sent requisit principal residir a Olocau.*(Premi que s’atorgarà sempre que hi haja inscrits, com a mínim, 3 participants de la categoria abans del 21 de setembre. El corredor local haurà de marcar la casella al formulary d’inscripció que ho indica i, de no ser empadronat en el municipi, quedarà a criteri de l’organització considerar-ho com a tal o no. Es publicarà un llistat la setmana anterior a l’esdeveniment, deixant tres dies per a resoldre possibles al·legacions).
 • PROMOCIÓ. Masculina / Femenina (16/17 anys, complits en 2018)
KIDS RUNMOUNTAIN
 • 12/13 anys. Es lliurarà premi a les 3 primeres posicions en les categories masculina i femenina.
 • 14/15 anys. Es lliurarà premi a les 3 primeres posicions en les categories masculina i femenina.
CLUB MÉS NOMBRÓS: Obsequi para al grup o club més nombrós els participants del qual hagen acabat qualsevol de les 3 modalitats, Trail 32 Km, Sprint trail o Kids runmountain. Hi haurà premis regale-sorteig, els màxims possibles dins dels límits que l’organització estime, més tot allò que l’organització puga aconseguir, i que seran publicats prèviament en la web oficial. MINIMALISME.  Calçat minimalista es considera tot aquell que no tinga desnivell entre el taló i la part davantera (zero drop); i un màxim de 12 mil·límetres de separació del sòl en els peus. Volem també donar l’oportunitat a aquells que estan realitzant la transició i es troben prop del minimalisme de zero drop. Dins del calçat comercial intermedi o de transició hi ha models molt propers al minimalisme (amb drop de 3 o 4mm i fina sola) que sí estaran permesos. Més enllà d’aqueixos 3/4 mm no s’acceptarà la participació dins de la categoria minimalista, podent realitzar la carrera fora d’aquesta categoria.
Art 5. Avituallamients. No hi haurà gots de plàstic als avituallamients, és per açò que el corredor haurà de portar botellí, camelback o el seu propi got. Es disposarà de borses de fem a l’avituallamient. No existirà cap punt per a dipositar fem passat el control d’avituallamient, sent aquest inici i fi del mateix.
 1. Els avituallamients en carrera estaran situats:
TRAIL 32 KM
 • 7 – Solana: líquid.
 • 12 – Olocau: sòlid i líquid.
 • 23 – Eixida KV: sòlid i líquid.
SPRINT TRAIL 11 KM
 • 4,7 – Olla: sòlid I liquid (pas 32K – km 26).
 • 8,9 – Penya blanca: líquid. (pas 32K – km 18,7).
KIDS RUNMOUNTAIN
 • 2,7 – Puntal d’isidre: líquid. (pas 32K I 11K).
 
 1. META : sòlid i líquid.

Art 6. Senyalització i cronometratge. El circuit estarà senyalitzat amb balises de tela de color ben visible, en els creus s’utilitzaran marques de guix en el sòl i s’indicaran els punts kilométricos cada 5 km. Serà retirada aquesta senyalització per l’organització el mateix dia de la realització de la prova. El cronometratge es farà a través de l’empresa TOPRUN. Durant la carrera s’habilitaran uns punts de control per on tots els participants hauran de passar.
Art 7. Meteorologia. El mal temps no serà motiu per a suspendre la prova, encara que l’organització es reserva el dret a suspendre-la o modificar el recorregut.
Art 8. Seguretat. Es disposarà d’un servei mèdic durant la carrera i vehicles 4×4 per a acudir si fóra necessari a algun punt del recorregut. Membres de l’organització (corredor granera) anirà tancant la carrera després de l’últim participant. Hi haurà personal per a orientar als participants al llarg del recorregut en els punts conflictius.
Art 9. Inscripcions. Les inscripcions es formularan a través de la web TOPRUN. Es formularan dins del termini establit des del 1 de maig fins al 26 de setembre. El preu tindrà, per al Trail i la carrera d’Sprint trail, dos trams diferents, tram reduït (des del 14 de maig fins al 31 d’agost) el preu del qual serà de 20 euros per a la carrera de 32 km i de 14 euros per a la carrera d’11 km., tram complet (que va des de l’1 de setembre fins al 26 de setembre o tancament d’inscripcions) el preu de les quals serà de 24 euros per a la carrera de 32 km i de 16 euros per a la carrera d’11 km. El preu per a la carrera Kids Runmountain serà de 6 euros durant tot el període en el qual estiguen obertes les inscripcions. També existeix la possibilitat d’inscripció en la DORSAL 0, dirigit a totes aquelles persones que desitgen col·laborar amb les finalitats socials i solidaris de la carrera, i l’import de la qual sera de 5 euros. Les normes del Parc estableixen un màxim de 300 participants per carrera, modalitats Trail i Sprint trail, i de 50 participants per a la Kids Runmountain, arribats a aqueix punt es tancaran les inscripcions. *Després del 20 de setembre l’organització no podrà assegurar la reserva de la talla de l’obsequi ni la personalització del dorsal.
Art 10. Condicions.La Cursa de Muntanya d’Olocau és una prova esportiva que transcorre per muntanya. En realitzar la inscripció, cada corredor manifesta trobar-se en una forma física i mental que li permet afrontar l’esforç i assumeix el risc d’aquesta pràctica esportiva. Els participants corren sota la seua pròpia responsabilitat, realitzant tota o part de la prova. L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguen rebre o produir els corredors, encara que es disposarà d’un segur de responsabilitat civil i d’accidents per als participants, estiguen o no, federats en muntanya. Hi haurà a la disposició dels corredors un servei de proteccion civil, així com d’assistència sanitària integrada per una ambulància i un metge. En cas de retirada s’avisarà al personal de l’organització. En el supòsit de lesió o impediment per a tornar pels propis mitjans a meta es demanarà ajuda a l’organització, que gestionarà el rescat. El pas pel casc urbà no serà tallat al tràfic i cada corredor és responsable de la seua seguretat, havent d’extremar les precaucions, encara que es disposarà de personal de l’organització per a ajudar-li i informar-li. El circuit no estarà tancat al trànsit de vehicles; tot participant està obligat a complir les normes de circulació vial, sent responsable de quantes infraccions poguera cometre, respectar el pas de bestiars, persones i altres vehicles. El participant, amb la inscripció, declara conèixer i acceptar plenament el present Reglament. En cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, prevaldrà el que dispose a aquest efecte l’Organització. El participant amb la inscripció declara el següent: “Em trobe en estat de salut adequat per a participar en La Cursa de Muntanya d’Olocau, eximint de tota responsabilitat a l’organització, patrocinadors o altres institucions col·laboradores de qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, renunciant a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats. Autoritze a més al fet que l’organització faça ús de fotos, vídeos i nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o Internet, sense esperar compensació o retribució econòmica alguna per aquest concepte.” No es permet l’acompanyament d’animals.
Art 11. Dades de caràcter personal.  De conformitat amb l’establit en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. El propòsit del tractament de les dades és l’organització i gestió de la cursa, sent necessari aportar aquestes dades per a poder participar en les diferents proves. Aquestes dades personals les utilitzarà l’empresa de cronometratge i la Cursa de Muntanya d’Olocau de manera única i exclusivament per a gestionar les inscripcions en la cursa. Amb la inscripció en aquesta cursa dóna el seu consentiment al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i publicació en els mitjans de comunicació. D’acord als interessos promocionals de la Cursa de Muntanya d’Olocau. L’organització té el dret a enviar el primer nom i cognom, la seua imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mitjà (escrit en premsa, internet, ràdio o televisió). Els propietaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit a Cursa de Muntanya d’Olocau.
Art 12. Responsabilitat del corredor. 
 • El participant que, per qualsevol causa, decidisca abandonar haurà de comunicar-ho a l’organització.
 • Tots els corredors estan obligats a socórrer a qualsevol participant que necessite de la seua ajuda i a comunicar-se amb l’organització per a avisar de l’incident.
 • El dorsal assignat a cadascun (o a cada persona) haurà de col·locar-se en lloc visible.
 • El corredor que siga desqualificat per qualsevol causa haurà d’abandonar la carrera, si decideix seguir serà sota la seua estricta responsabilitat.
 • Els participants no podran eixir-se del recorregut abalisat.
 • L’organització disposarà de corredor granera, que anirà tancant la carrera; si per qualsevol circumstància un corredor no es troba en disposició de seguir el ritme del corredor granera, aquest haurà d’abandonar la prova per la seua seguretat i serà conduït a la línia de meta per l’organització.

Art 13. Penalitzacions i desqualificació. Serà motiu de desqualificació:
 • Abandonar residus fora de les papereres situades en els avituallamientos.
 • No auxiliar al participant que ho necessite.
 • No obeir les indicacions del personal identificat com de l’organització.
 • No portar el dorsal visible en el pit.
 • No passar tots els controls dins del temps establit.
 • No realitzar el circuit complet.
Serà motiu de penalització:
 • Rebre ajuda externa, no sanitària, fora dels avituallamientos.
 • Atallar, eixir-se de l’itinerari senyalitzat.
 • Comportament no esportiu, irrespectuós amb corredors o membres de l’organització. Provocar un accident voluntàriament.
 • L’abandó sense comunicació a l’organització durant la carrera comportarà la impossibilitat de participar en futures edicions de la prova.

Art 14. Eco-responsabilitat. El circuit discorre íntegrament dins del Parc Natural de la Serra Calderona, és per açò que devem seguir les pautes de bon comportament dins dels espais protegits. Ser respectuosos amb la fauna i flora que habiten, no eixir-nos del recorregut senyalitzat, no crear ni deixar residus, no encendre focs, ser consecuntes i no deixar petjada del nostre pas dins del parc. Es reduirà al mínim l’ús de plàstics en la muntanya: avituallamientos, senyalització. L’organització utilitzarà en la mesura que siga possible material reutilitzable o reciclable. Seguint el format d’altres carreres de muntanya l’organització destinarà 0’50 euros de cada inscripció a cura del Parc o ben reparant possibles zones d’especial actuació.
Art 15. Devolucions i canvis de dorsals.L’organització no retornarà import algun si el participant, una vegada realitzada la inscripció, desitjara anul·lar-la després del 16 de setembre de 2018. Si decideix anul·lar-la abans d’aqueixa data límit, haurà d’enviar un correu electrònic a cursamuntanyaolocau@gmail.com sol·licitant l’anul·lació de la inscripció i indicant el nº de compte on efectuar la mateixa; es retornarà el 75% de l’import d’inscripció, quedant el 25% restant per a l’organització en concepte de despeses d’administració. No es permetran els canvis de nom dels dorsals.
Art 16. Material recomanat. Per al TRAIL l’organització aconsella l’ús de botellín, sistema d’hidratació o got. L’organització suggerirà el material adequat dies abans de la carrera en funció de les condicions meteorològiques previstes.
Art 17. Menors d’edat. NO ES PERMET LA PARTICIPACIÓ ALS MENORS DE 16 ANYS en les modalitats de Trail (32K) i Sprint trail (11K). Per qüestions d’organització i assegurances de responsabilitat queda prohibida la participació de menors de 16 anys en aquestes modalitats.
Top